Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Thị trấn Sông Đốc tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho ngư phủ và đồng bào DTTS

Duy Trường - 18:43, 23/03/2023

Sáng ngày 23/3, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho hơn 100 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tuyên truyền ở địa phương; cán bộ ấp, khóm, tại thị trấn, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín, lực lượng nòng cốt, ngư phủ và người dân vùng DTTS trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm thực hiện Công văn số 6326/UBND-KGVX ngày 8/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc triển khai, thực hiện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp UBND Huyện Trần Văn Thời tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động hiệu quả bằng các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với trình độ, nhận thức của từng vùng đồng bào các DTTS.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm: Có trên 90% đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS được tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm về ma túy, tác hại của ma túy đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; 100% hộ gia đình DTTS, vùng DTTS không trồng cây có chứa chất ma túy; 100% hộ gia đình DTTS, vùng DTTS đăng ký xây dựng xã, phường, khóm, ấp không có tệ nạn ma túy.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cũng phối hợp với địa phương xây dựng lực lượng nòng cốt là đồng bào DTTS tại chỗ ở vùng DTTS triển khai các mô hình tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm về ma túy phù hợp, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nguy cơ cao về tệ nạn ma túy.