Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Thừa Thiên Huế: Giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP

PV - 17:02, 22/08/2022

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) vừa hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 4 hộ nghèo là người DTTS đầu tiên trên địa bàn huyện được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Nghị định số 28 của Chính phủ).

Giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 4 hộ nghèo DTTS tại Nam Đông
Giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 4 hộ nghèo DTTS tại Nam Đông

Cụ thể, ngày 18/8/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ bao gồm 51 hộ nghèo DTTS với tổng số tiền 2,04 tỷ đồng. Cùng ngày, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nam Đông đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 4 hộ nghèo là người DTTS tại xã Thượng Long và Thượng Lộ, với số tiền là 160 triệu đồng.

Để thực hiện Nghị định số 28 và các quy định liên quan, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nam Đông đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người DTTS thuộc đối tượng vay vốn. Đồng thời phối hợp các ban ngành, cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP sâu rộng kịp thời đến với Nhân dân.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiệp tục phối hợp các ban ngành liên quan... cấp ủy, chính quyền cấp xã tập trung tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện hiệu quả Nghị định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn, góp phần cùng huyện giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).