Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Thừa Thiên Huế: Trên 7,1 tỷ đồng triển khai Chương trình MTQG năm 2023

Minh Thu - 17:34, 27/03/2023

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tổ chức các phiên họp Văn phòng điều phối chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG) để triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp về triển khai Chương trình MTQG DTTS&MN tại huyện Nam Đông
Lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp về triển khai Chương trình MTQG tại huyện Nam Đông

Cùng với đó, Ban Dân tộc đã chủ trì, tổ chức đoàn liên ngành khảo sát Dự án bố trí ổn định dân cư xã Quảng Nhâm thuộc Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG tại huyện A Lưới. Qua đó, đã có báo cáo đánh giá hiện trạng và khó khăn vướng mắc dự án Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới thuộc Dự án 2, Chương trình MTQG DTTS trình UBND tỉnh. Hoàn thiện các thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG năm 2023 được giao cho Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện là trên 7,1 tỷ đồng, với các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần được giao. Hiện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí chi tiết trình Sở Tài chính thẩm định để triển khai thực hiện trong quý II/2023.

Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều nguồn lực và giải phải tập trung đầu tư trọng điểm vào vùng “lõi nghèo". Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người dân nơi đây phát triển sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng sống.