Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tổ chức Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử và không gian Đờn ca tài tử năm 2022

T.Hợp - 11:36, 15/03/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BVHTTDL về việc Tổ chức Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử; Không gian Đờn ca tài tử năm 2022.

Đờn ca tài tử Nam Bộ được Unessco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
Đờn ca tài tử Nam Bộ được Unessco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử; Không gian Đờn ca tài tử được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nội dung thi Chương trình Đờn ca tài tử gồm 5 tiết mục: Phần đờn: 01 tiết mục hòa đờn; Phần ca: 04 tiết mục, được dàn dựng có đơn ca, song ca, ca ra bộ và ca vọng cổ (nhịp 8 hoặc nhịp 16); Về bài bản: Các đoàn tùy chọn, nhưng bắt buộc phải trong 20 bài bản tổ và Vọng cổ nhịp 8 hoặc Vọng cổ nhịp 16, không nhất thiết phải biểu diễn hết bài; Về bài ca: Bài ca phải là bài văn có nội dung đúng theo chủ đề, được soạn theo khúc thức bài bản tổ nhạc Tài tử. (khúc thức là những lớp nhạc, đoạn nhạc được trích trong: 3 Nam, 6 Bắc, 7 Lễ, 4 Oán); Về bản Vọng cổ: Có thể chọn Vọng cổ nhịp tư (20 câu), hoặc Vọng cổ nhịp tám (12 câu), hoặc Vọng cổ nhịp mười sáu (6 câu). Khuyến khích các đoàn sử dụng Vọng cổ nhịp 8, hoặc nhịp 16 (sẽ có điểm ưu tiên).

Về dàn nhạc: Mỗi đoàn dự Hội thi phải có ít nhất 4 loại nhạc cụ trong dàn nhạc (chọn trong các nhạc cụ: đờn kìm, đờn cò, đờn tranh, đờn bầu, đờn gáo, đờn tam, đờn tỳ bà, đờn đoản, tiêu, sáo, ghi ta, hạ uy đi). Không được sử dụng ghita điện tử; Về thời lượng: Mỗi chương trình không quá 40 phút/đoàn. Số người tham gia dự thi không quá 20 người (kể cả người dẫn chương trình). Khuyến khích mỗi đoàn có ít nhất 01 tài tử ca hoặc 01 tài tử đờn dưới 18 tuổi để thể hiện tính kế thừa. Các bài ca phải là bài bản tài tử, không chọn bài ca trong trích đoạn sân khấu cải lương. Bài ca ra bộ thì lời ca phải thể hiện tính hành động. Mỗi tài tử ca không được ca 2 tiết mục trong chương trình.

Theo quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử; Không gian Đờn ca tài tử năm 2022.

Hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; đáp ứng nhu cầu sáng tạo nghệ thuật, thưởng thức văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự liên kết vùng trong việc hợp tác, xúc tiến thương mại du lịch, xúc tiến đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông, Tây Nam Bộ nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng./.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn và phát huy văn hóa DTTS huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Thực hiện hiệu quả Dự án 6, Chương trình MTQG 1719 tạo đà cho du lịch phát triển (Bài 2)

Bảo tồn và phát huy văn hóa DTTS huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Thực hiện hiệu quả Dự án 6, Chương trình MTQG 1719 tạo đà cho du lịch phát triển (Bài 2)

Thực hiện Dự án số 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), huyện Văn Lãng đã quyết liệt triển khai, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt tạo đà cho du lịch địa phương phát triển.