Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

PV - 20:12, 21/06/2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của huyện. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, dự án, các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư nhiều hơn, qua các nguồn và hình thức đầu tư, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Với tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện là 630,5 tỷ đồng. Huyện đã triển khai thực hiện đầu tư 197 công trình, trong đó 11 công trình trường học, 7 công trình điện, 159 công trình giao thông, 2 dự án quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (dự án di dân), 3 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt, 15 công trình hạ tầng kỹ thuật khác... diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Tràng Định có nhiều khởi sắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đến hết năm 2023, tổng số hộ nghèo là 751 hộ, chiếm tỷ lệ 4,34%; hộ cận nghèo là 1.418 hộ, tỉ lệ 8,2%; 10/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 98% dân số được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 89,2%%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ BHYT miễn phí…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Nam - Bí thư Huyện ủy Tràng Định cho biết: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đổi mới công tác vận động Nhân dân và thực hiện tốt chính sách dân tộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự phấn đấu vươn lên của đồng bào các DTTS đã đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong công tác dân tộc, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc.

Ông Lâm Văn Viên - Phó Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Đại hội
Ông Lâm Văn Viên - Phó Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Đại hội

Với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển” các đại biểu tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối Đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

Đại hội đã bầu ra 15 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2024 trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể 2 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Được đánh giá là một trong những địa phương triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sớm và hiệu quả, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nằm trong tốp đầu của cả nước. Nhờ đó, diện mạo vùng DTTS và miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đây cũng là thành quả từ việc thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019 đã đề ra.