Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lai Châu: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Mường Tè lần thứ IV, năm 2024

Tào Đạt - 08:33, 21/06/2024

Trong hai ngày 19 - 20/6, UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Dự Đại hội có ông Trần Hữu Chí - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Tè; cùng 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2019 - 2024, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Mường Tè được quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ III năm 2019 đa số đều đạt và vượt mức.

Được thụ hưởng đầy đủ các chương trình và chính sách dân tộc, đời sống đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm. Cụ thể, năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo là 36,06% (theo tiêu chí cũ chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, giảm từ 57,23% (năm 2021) xuống còn 44,24% (năm 2023), mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 12,99%.

Đến nay trên địa bàn huyện cơ bản không còn hộ đói nghèo kéo dài, đời sống Nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng (năm 2019) lên 27,6 triệu đồng (năm 2023); các xã tiêu biểu, đi đầu trong công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới là: Bum Nưa, Mường Tè, Ka Lăng, Thu Lũm, Mù Cả, Can Hồ, Nậm Khao…

Ông Trần Hữu Chí - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ông Trần Hữu Chí - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng được đầu tư, hoàn thiện; công tác giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được tăng cường, củng cố và giữ vững nên diện mạo các bản vùng cao, biên giới, vùng đồng bào DTTS có những thay đổi nhanh chóng.

Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 3/13 xã đã hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, 10/13 xã đã hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. Đến nay, cơ bản các xã đã thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội bản, trục bản được 387,36km, đường trục chính nội đồng được 70,02km; đến nay có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (Bum Nưa, Mường Tè, Thu Lũm); 1 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 8 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 1 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu công nhận mới 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lý Anh Hừ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Bí thư Huyện ủy Mường Tè, biểu dương những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc của huyện đã đạt được trong giai đoạn 2019 - 2024. Những kết quả đạt được của huyện đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Tè, ông Lý Anh Hừ tin tưởng rằng, với những thành tựu, kết quả đạt được, sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào, công tác dân tộc của huyện trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, kết quả, góp phần xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của mỗi địa phương và xây dựng huyện Mường Tè trở thành huyện phát triển khá trong khu vực huyện miền núi phía Bắc.

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho 6 cá nhân
Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho 6 cá nhân

Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc trong huyện đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển để xây dựng quê hương Mường Tè phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Mường Tè lần thứ IV đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029. Đại hội đã đề ra 8 mục tiêu cụ thể và 8 nhiệm vụ giải pháp trong giai đoạn 2024 - 2029.

Cùng với đó, Đại hội đã hiệp thương bầu chọn 20 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu DTTS tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã tặng Giấy khen cho 6 cá nhân; UBND huyện Mường Tè đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.