Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul: Trung ương cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể và giải pháp tháo gỡ vướng mắc

Minh Thu - 14:25, 04/06/2023

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG, tỉnh Đắk Lắk gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, như: Đối với Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt hiện chưa có quy định cụ thể định mức hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương đối với các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, công trình nước sinh hoạt tập trung để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện Chương trình.

Bà H’Yâo Knul, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
Bà H’Yâo Knul - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cũng chủ động, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các địa phương, sở, ngành để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm sớm tham mưu, đề xuất giải pháp và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền.

Để sớm tháo gỡ những khó khăn, UBND Đắk Lắk cũng đã có văn bản báo cáo, đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành những hướng dẫn cụ thể và tham mưu Thủ tướng Chính phủ giải pháp để tháo gỡ vướng mắc để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện Chương trình.


Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).