Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS

Lê Phương - 14:52, 08/10/2020

Ngày 8/10, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban dân tộc các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên tổ chức Hội thảo “Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)”.

Các đại biểu tham gia Hội thảo
Các đại biểu tham gia Hội thảo

Chia sẻ thông tin tại Hội thảo, ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào DTTS với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đồng bào DTTS tại địa phương. Do đó, công tác PBGDPL đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các nhiệm vụ ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; với nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng miền… Công tác PBGDPL thường xuyên đã góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp lý của người dân.

Các đại biểu tham gia góp ý kiến tại Hội thảo
Các đại biểu tham gia góp ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng PBGDPL; rút ra được những kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung, hình thức và các mô hình PBGDPL hiệu quả; chia sẻ những kinh nghiệm PBGDPL cho đồng bào DTTS, nhất là những kinh nghiệm, kỹ năng đặc thù đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai có hiệu quả với phong tục, tập quán, văn hóa của các dân tộc của vùng miền, địa phương;

Hội thảo cũng đã trao đổi kinh nghiệm phối hợp, xã hội hóa và lồng ghép nguồn lực triển khai thực hiện công tác PBGDPL giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng và trách nhiệm của các đối tượng thụ hưởng, cũng như khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL...