Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025

Hoàng Quý - 18:29, 17/05/2024

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của UBDT năm 2025. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã xem xét, cho ý kiến đối với 7 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ dự kiến thực hiện năm 2025. Theo đó, các nhiệm vụ bao gồm:

Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, truyền dậy tiếng nói, chữ viết các DTTS; kiến nghị giải pháp, chính sách góp phần bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết và văn hóa các DTTS.

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình phát huy vai trò Người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số; kiến nghị giải pháp thực hiện đối với Người có uy tín thuộc nhóm các dân tộc rất ít người, dân tộc có khó khăn đặc thù.

Nghiên cứu giải pháp phát triển một số loại lâm sản ngoài gỗ bền vững gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tri thức bản địa và văn hóa truyền thống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi ở các huyện biên giới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT, chủ trì cuộc họp
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT, chủ trì cuộc họp

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống lò sấy đa năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và góp phần tăng thu nhập ổn định cho cộng đồng DTTS miền núi.

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững HTX nông nghiệp tại một số tỉnh vùng đồng bào DTTS và miền núi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số.

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông gắn với phát triển thương hiệu điểm du lịch cộng đồng.

Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch về đêm ở một số tỉnh vùng đồng bào DTTS và miền núi phía Bắc.

Theo đánh giá của Hội đồng, các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ của UBDT năm 2025 có tính thực tiễn cao, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của vùng DTTS và miền núi và yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn văn hóa cá dân tộc. Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng cho rằng đây đều là các nhiệm vụ mới, không trùng lặp với những nghiên cứu đã và đang triển khai thực hiện tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sau khi thảo luận, nhận xét, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đối với từng nhiệm vụ. Theo đó, có 4 nhiệm vụ được Hội đồng bỏ phiếu thông qua.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, thống nhất với ý kiến, nhận xét của các thành viên Hội đồng đối với các nhiệm vụ KH&CN của UBDT năm 2025. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cho biết, các nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất thông qua sẽ được Báo cáo với Lãnh đạo Ủy ban và đề xuất triển khai.

Đối với các nhiệm vụ không được Hội đồng thông qua, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại nội dung, tính chất để đưa vào nhiệm vụ các năm tiếp theo khi phù hợp.

Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà mong muốn các thành viên trong Hội đồng tiếp tục quan tâm, tư vấn, giúp đỡ UBDT trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong thời gian tới.