Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Vụ Công tác Dân tộc địa phương gặp mặt đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận

Lê Hường - 05:50, 30/11/2023

Ngày 29/11, Vụ Công tác dân tộc địa phương (bộ phận phụ trách địa bàn Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung) gặp mặt đoàn đại biểu 21 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận, do bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn. Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Điểu Mưu chủ trì buổi gặp mặt.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Điểu Mưu chủ trì gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Điểu Mưu chủ trì gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận

Báo cáo với lãnh đạo Vụ Công tác Dân tộc địa phương, bà Pi Năng Thị Thủy cho biết: Toàn tỉnh có 33 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 23,71% dân số toàn tỉnh, số đông là đồng bào dân tộc Chăm và dân tộc Raglay. Giai đoạn 2021 - 2025, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh có 28 xã; trong đó có 15 xã khu vực III, 1 xã khu vực II, 12 xã khu vực I với 71 thôn đặc biệt khó khăn. Hiện hộ nghèo DTTS chiếm 17,7%, cận nghèo DTTS chiếm 10% trên tổng số hộ đồng bào DTTS.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội, an chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS cơ bản được giữ vững, ổn định không xảy ra những vụ việc phức tạp, đời sống của đồng bào dần cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), đến nay toàn tỉnh đã giải ngân đạt 51%; trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 75%; vốn sự nghiệp đạt 31%.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận Pi Năng Thị Thủy báo cáo với lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận Pi Năng Thị Thủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2023, tỉnh Ninh Thuận có 124 Người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong đó dân tộc Chăm 35 người, dân tộc Raglay 83 người, dân tộc Chu Ru 1 người, dân tộc Nùng 2 người và dân tộc Cơ ho 3 người. Thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có uy tín, hằng năm, Người có uy tín được cấp Báo Ninh Thuận, Báo Dân tộc và Phát triển, hỗ trợ thăm hỏi ốm đau, lễ, tết, tổ chức bồi dưỡng tập huấn, biểu dương xét khen thưởng… Năm 2023, ngoài tổ chức thăm, tặng quà tết, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 21 đại biểu Người có uy tín đi học tập kinh nghiệm.

Tại buổi gặp mặt, một số đại biểu Người có uy tín đã bày tỏ tâm tư về chế độ chính sách đối với Người có uy tín; các vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Tiếp thu ý kiến của Người có uy tín, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Điểu Mưu thông tin thêm với đoàn đại biểu về một số hoạt động của Ủy ban Dân tộc, của Vụ Công tác dân tộc địa phương; về kết quả triển khai các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện. Đặc biệt là Chương trình MTQG 1719.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương (bộ phận phụ trách địa bàn Tây Nguyên, duyên hải Miền Trung) trao quà cho Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương (bộ phận phụ trách địa bàn Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung) trao quà cho Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Điểu Mưu bày tỏ mong muốn đội ngũ Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy vai trò là cấu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với người dân, tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; cùng nhau giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đẩy lùi hủ tục

Đặc biệt, bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình Người có uy tín tích cực tham gia tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình MTQG 1719, để chương trình triển khai hiệu quả.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương (bộ phận phụ trách địa bàn Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung) trao 21 suất quà cho các đại biểu là Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.