Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bắc Giang: Tổ chức tập huấn cho Trưởng nhóm Người có uy tín

Mạnh Cường - 09:21, 18/04/2024

Tại Tp. Bắc Giang, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho 82 đại biểu là Trưởng nhóm Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu là Trưởng nhóm Người có uy tín đã được các báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt thông tin về chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719); một số điểm mới trong việc triển khai thực hiện chính sách Người có uy tín; công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực dân tộc; những nội dung sửa đổi, bổ sung về Luật đất đai năm 2024; 10 điểm mới của Luật Căn cước.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Trưởng nhóm Người có uy tín là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao vai trò gương mẫu của đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh. 

Thông qua Hội nghị, Người có uy tín được cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền. Từ đó, phát huy vai trò, vị trí trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là triển khai thực hiện, giám sát Chương trình MTQG 1719. 

Hội nghị cũng là dịp để cơ quan công tác dân tộc kịp thời nắm bắt, lắng nghe các thông tin, ý kiến, góp ý của Người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Cơ hội vươn lên từ Chương trình MTQG 1719

Cơ hội vươn lên từ Chương trình MTQG 1719

Thời gian qua, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), nhiều hộ dân vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được hỗ trợ sinh kế, cây, con giống để phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.