Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bình Phước: 10 già làng, Người có uy tín tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng

Nguyệt Anh (T/h) - 11:52, 07/04/2021

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Họp mặt với 100 già làng, Người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng già làng, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Lãnh đạo tỉnh khen thưởng già làng, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự buổi Họp mặt đã được nghe 16 lượt ý kiến của già làng, Người có uy tín gửi đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan đến các vấn đề: Cấp thẻ bảo hiểm y tế; nước sạch, vệ sinh môi trường; giá nông sản bấp bênh; điện lưới quốc gia cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ở biên giới; nạn tín dụng đen, an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS…

Liên quan đến những lĩnh vực trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu, ghi nhận, đồng thời nhanh chóng giải quyết và báo cáo với UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại buổi Họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước - Huỳnh Thị Hằng tin tưởng các già làng, Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; gương mẫu trong sinh hoạt, lao động sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư; làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân và đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào mình phấn đấu vươn lên, không ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các già làng, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các già làng, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, đoàn thể các cấp trong tỉnh phát huy vai trò, vị trí và kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng Người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS…

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các già làng, Người có uy tín tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, đồng bào có đạo tích cực tham gia, để cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 5 cá nhân và Ban Dân tộc tỉnh khen 5 già làng, Người uy tín có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước năm 2020.