Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn bảo vệ và nâng chất các tiêu chí (Bài 3)

Ngọc Thu - 06:35, 19/04/2024

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu tăng cao hơn so với trước đây, nên các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015 - 2020 khó đảm bảo khi xét theo các tiêu chí, chỉ tiêu mới. Hiện các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng NTM theo hướng bền vững.

Đồng bào Gia Rai xã Ia O, huyện Ia Grai đánh chiêng, múa xoang mừng xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đồng bào Gia Rai xã Ia O, huyện Ia Grai đánh chiêng, múa xoang mừng xã đạt chuẩn NTM

NTM góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS 

Sau 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: năm 2022, có 91/182 xã đạt chuẩn NTM. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 17,32%; tỷ lệ nghèo đa chiều khu vực nông thôn toàn tỉnh là 22,34%; toàn tỉnh có 121 thôn, làng đồng bào DTTS được công nhận đạt chuẩn NTM; có 1.235/1.314 thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, đạt 94%; cảnh quan và môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; tình trạng tảo hôn giảm dần qua các năm. 

Với kết quả đạt được từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất; hệ thống giao thông nông thôn mở rộng giúp cải thiện thông thương giữa xã với xã, giữa xã với huyện; việc phát triển sản xuất luôn được quan tâm, đẩy mạnh bằng những mô hình, dự án liên kết nhằm tăng thu nhập cho người dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao...

Bài 3: Tháo gỡ “nút thắt” xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai 1
Bộ mặt nông thôn Gia Lai có nhiều khởi sắc


Tháo gỡ khó khăn để bảo vệ tiêu chí

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, từ đó tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh, với 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu. Các tiêu chí được quy định mức đạt chuẩn cao hơn, có chiều sâu hơn, tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có một số chỉ tiêu cao, khó thực hiện trên địa bàn tỉnh như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, từ đó tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh với 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu. Các tiêu chí được quy định mức đạt chuẩn cao hơn, có chiều sâu hơn, tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có một số chỉ tiêu cao, khó thực hiện trên địa bàn tỉnh như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường.

Để đảm bảo không có địa phương bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn, các xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM, ông Nguyễn Công Sơn,Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Păh cho biết: Ngoài việc nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục duy trì, giữ vững 4 xã đã được công nhận NTM giai đoạn 2018 - 2020, huyện Chư Păh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện huy động, lồng ghép các nguồn lực và xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể cho các tiêu chí vẫn còn đạt thấp và tiêu chí bị tụt so với bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí theo chỉ tiêu Nghị quyết của huyện đề ra trong năm 2024. 

Đồng thời, huy động toàn bộ nguồn lực hoàn thành các tiêu chí đề nghị xã Ia Mơ Nông vượt khó, hoàn thiện các tiêu chí như quy hoạch, môi trường nhằm đạt chuẩn NTM năm 2024. 

Nguồn lực đầu tư hỗ trợ Chương trình đã tăng hơn so với các năm trước và đầu tư tập trung cho một số nội dung chính: Phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn.

Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ “nút thắt”, phấn đấu xây dựng NTM đạt kết quả cao và bền vững
Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ “nút thắt”, phấn đấu xây dựng NTM đạt kết quả cao và bền vững

Quyết tâm của cả hệ thống chính trị 

Nhằm khắc phục những khó khăn,hạn chế trong việc khó thực hiện trên địa bàn tỉnh, như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường… hướng đến toàn tỉnh phấn đấu xây dựng NTM đạt kết quả cao và bền vững, ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai chia sẻ, cần đẩy mạnh quyết tâm của cả hệ thống chính trị tại các địa phương, nhất là tại các huyện, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM.

 Các sở, ban, ngành nâng cao vai trò hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí ngành phụ trách, đảm bảo không vướng mắc về công tác chuyên môn, phát huy vai trò của Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát thực trạng NTM, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2024, cụ thể từng nội dung, tiêu chí chưa đạt và đề ra giải pháp cụ thể, chi tiết để tập trung thực hiện các tiêu chí NTM; huy động bố trí các nguồn lực để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả và mục tiêu, kế hoạch đề ra; kêu gọi thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nhà máy chế biến nông lâm sản tại các địa phương; 

Tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; lồng ghép các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để tăng thu nhập cho người dân.

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn, các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM phối hợp với địa phương có thể đánh giá một năm 2 lần. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương, để cuối năm đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, kết quả thực hiện các Bộ tiêu chí NTM. 

"Các sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do ngành phụ trách nếu không hoàn thành đạt chuẩn UBND các huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu xã không hoàn thành đạt chuẩn nông NTM theo kế hoạch đề ra” , ông Vũ Ngọc An nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Quản Bạ (Hà Giang): "Thức dậy" những tiềm năng du lịch

Quản Bạ (Hà Giang): "Thức dậy" những tiềm năng du lịch

Trong những năm gần đây, Quản Bạ được xem là một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua đối với khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với Hà Giang, bởi sự kết hợp hài hòa giữa sơn thủy hữu tình, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với những nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương.