Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đoàn đại biểu đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang Báo công dâng Bác tại Khu di tích K9 - Đá Chông

Thiên An - 05:11, 30/11/2023

Ngày 29/11, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ Báo công dâng Bác tại Khu di tích K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì (TP. Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động của sự kiện tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang lần thứ Nhất, năm 2023.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích K9 - Đá Chông
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích K9 - Đá Chông

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giải phóng dân tộc, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

Ông Vi Thanh Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã báo cáo một số kết quả nổi bật thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Bắc Giang. Thực hiện lời dạy của Người và các chủ trương của Đảng, Nhà nước, những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ngoài việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, tỉnh còn ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo trong vùng DTTS và miền núi.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó vươn lên, đưa khu vực đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh ngày càng phát triển về mọi mặt.

Đến nay, diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã có những thay đổi tích cực; kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân; chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo được nâng lên; đời sống ngày càng được cải thiện.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, khu vực đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Dịp này, tỉnh Bắc Giang lựa chọn biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến. Đây là những nhân tố điển hình có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Bắc Giang.