Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Độc đáo trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung

T.Nhân -N.Triều - 16:09, 10/09/2023

Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục là phương tiện cấu thành và thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét nhất. Bộ trang phục truyền thống được xem là vốn quý của mỗi đồng bào DTTS. Trang phục truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa, mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử và sắc thái riêng của mỗi dân tộc. Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023 tại Bình Định, các đoàn tham dự đã giới thiệu những bộ trang phục truyền thống độc đáo của dân tộc mình.

Báo Dân tộc và Phát triển giới thiệu một số hình ảnh trang phục truyền thống của các dân tộc miền Trung tham gia ngày hội.

Trang phục truyền thống của người Chăm tỉnh Bình Thuận
Trang phục truyền thống của người Chăm tỉnh Bình Thuận
Trang phục truyền thống của người Chăm tỉnh Bình Thuận
Trang phục truyền thống của người Chăm tỉnh Bình Thuận
Trang phục của dân tộc Chăm Bàlamôn, tỉnh Ninh Thuận
Trang phục của dân tộc Chăm Bàlamôn, tỉnh Ninh Thuận
Trang phục của dân tộc Chăm Bàlamôn, tỉnh Ninh Thuận
Trang phục của dân tộc Chăm Bàlamôn, tỉnh Ninh Thuận
Trang phục của người dân tộc Ê Đê, tỉnh Phú Yên
Trang phục của người dân tộc Ê Đê, tỉnh Phú Yên
Trang phục truyền thống của người Chăm Hroi, tỉnh Phú Yên
Trang phục truyền thống của người Chăm Hroi, tỉnh Phú Yên
Trang phục dân tộc truyền thống người Cơ tu, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trang phục dân tộc truyền thống người Cơ tu, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trang phục truyền thống của dân tộc Bru Vân Kiều, tỉnh Quảng Bình
Trang phục truyền thống của dân tộc Bru Vân Kiều, tỉnh Quảng Bình
Trag phục truyền thống của người Bana, tỉnh Bình Định
Trang phục truyền thống của người Ba Na, tỉnh Bình Định
Trang phục truyền thống của người Hre, tỉnh Quảng Ngãi
Trang phục truyền thống của người Hre, tỉnh Quảng Ngãi
Trang phục truyền thống của người Raglai, tỉnh Khánh Hòa
Trang phục truyền thống của người Raglai, tỉnh Khánh Hòa
Trang phục truyền thống của người Cơ tu, tỉnh Quảng Nam
Trang phục truyền thống của người Cơ tu, tỉnh Quảng Nam
Trang phục truyền thống của dân tộc Bru Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị
Trang phục truyền thống của dân tộc Bru Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị
Tin cùng chuyên mục
Triển lãm “Cổ vật hội tụ” tại Kinh thành Huế

Triển lãm “Cổ vật hội tụ” tại Kinh thành Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Hội Cổ vật TP. Hồ Chí Minh và các nhà sưu tầm cổ vật trong nước tổ chức khai mạc trưng bày Triển lãm chủ đề “Cổ vật hội tụ” tại điện Kiến Trung, Đại Nội Huế.