Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Giúp bản Tổng Khư đổ bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng

Lê Thạch - 10:05, 01/02/2023

Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) vừa tổ chức giúp bà con dân tộc Mông đổ bê tông làm sân nhà văn hoá cộng đồng và láng nền sân bóng chuyền của bản Tổng Khư, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Vận chuyển vật liệu thi công công trình của bản Tổng Khư
Vận chuyển vật liệu thi công công trình của bản Tổng Khư

Được biết, trước đây sân nhà văn hóa cộng đồng và sân bóng chuyền của bản là nền đất gây ra nhiều khó khăn khi tổ chức các sinh hoạt đông người, vui chơi thể thao. Tranh thủ thời tiết khô ráo, đơn vị đã phối hợp cùng người dân bản Tổng Khư tạo mặt bằng, đổ bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng và sân bóng chuyền của bản với diện tích hơn 170m 2 . Để xây dựng công trình xã Na Ngoi đã hỗ trợ 7 triệu đồng, số còn lại bà con dân bản đóng góp kinh phí, vật liệu xây dựng và hàng trăm ngày công cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương trộn những mẻ bê tông đầu tiên làm sân nhà văn hóa và sân bóng chuyền
Cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương trộn những mẻ bê tông đầu tiên làm sân nhà văn hóa và sân bóng chuyền

Sân nhà văn hóa cộng đồng và sân bóng chuyền được hoàn thành sẽ giúp cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân bản Tổng Khư được thuận lợi, không còn lầy, bụi, bẩn… nhất là khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

 Tranh thủ thời tiết khô ráo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi và nhân dân bản Tổng Khư khẩn trương để hoàn thành công trình sân nhà văn hóa cộng đồng và sân bóng chuyền của bản
Tranh thủ thời tiết khô ráo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi và nhân dân bản Tổng Khư khẩn trương để hoàn thành công trình sân nhà văn hóa cộng đồng và sân bóng chuyền của bản
(Tin CTV) Giúp bản Tổng Khư đổ bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng 3
(Tin CTV) Giúp bản Tổng Khư đổ bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng 4
Sân nhà văn hóa cộng đồng và sân bóng chuyền bản Tổng Khư đang dần được hoàn thành
Sân nhà văn hóa cộng đồng và sân bóng chuyền bản Tổng Khư đang dần được hoàn thành