Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghề nghiệp - Việc làm

Hơn 4.000 người lao động sẽ tham gia Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động

PV - 14:52, 21/03/2023

Nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch tổ chức Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023, dự kiến tổ chức từ ngày 10 - 17/4.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tìm hiểu thông tin lựa chọn nghề trên ứng dụng điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên
Học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh tìm hiểu thông tin lựa chọn nghề trên ứng dụng điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên

Theo kế hoạch, Tuần cao điểm được tổ chức tại 23 điểm giao dịch, gồm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên; một số trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; điểm giao dịch tại 9 huyện, thành phố và trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh khu vực phía Bắc.

Sự kiện này dự kiến thu hút gần 100 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hơn 4.000 người lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm, học nghề hoặc tìm hiểu các thông tin về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh tham gia.

Trong Tuần cao điểm sẽ có các hoạt động như: Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, trưng bày sản phẩm và dây chuyền sản xuất; cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động trong quý II và cả năm 2023; các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, phỏng vấn, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp...

Người lao động, đặc biệt là thuộc diện hộ nghèo, mới thoát nghèo, người DTTS... sẽ được tham gia các hoạt động tiếp nhận thông tin về thị trường lao động; được tư vấn, giới thiệu việc làm, phỏng vấn, tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Phòng Chính sách lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền, giải đáp về chính sách, pháp luật lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động và người lao động.