Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Huyện U Minh (Cà Mau): Phát huy hiệu quả vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719

Tuấn Ninh - Minh Triết (thực hiện) - 05:53, 30/11/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai, phát huy hiệu quả nguồn vốn, thêm động lực để đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Xin ông cho biết tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện U Minh.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: Xác định việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS và miền núi.

Trong đó, Chương trình MTQG 1719 được xem là một quyết sách đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để thực hiện Chương trình, địa phương đã chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã, thôn khó khăn, có đông đồng bào DTTS sinh sống, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải.

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện U Minh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa, đưa mục tiêu thực hiện vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn ở địa phương.

Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy và sự tập trung chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng với sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã mang lại kết quả bước đầu, được đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng là đối tượng thụ hưởng Chương trình đồng thuận cao, phấn khởi cùng chính quyền địa phương tích cực hưởng ứng, sử dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ từ các nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình.

Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Nguyễn Thanh Liêm (bìa phải) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà cho đồng bào DTTS tại xã Khánh Lâm
Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Nguyễn Thanh Liêm (bìa phải) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà cho đồng bào DTTS tại xã Khánh Lâm

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện U Minh.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: Thực hiện Chương trình MTQG 1719, tổng nguồn vốn giao cho huyện U Minh là 46 tỷ, 976 triệu đồng. Nguồn vốn sử dụng năm 2022, năm 2023 là 23 tỷ 815 triệu đồng, đã giải ngân 18 tỷ, 58 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76% kế hoạch vốn.

Trong đó, Dự án 1 hỗ trợ 86 căn nhà ở, chuyển đổi nghề cho 56 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 119 hộ, tổng nguồn vốn 4.701 triệu đồng. Dự án 3 đã thực hiện 13 dự án phát triển sản xuất cộng đồng, với tổng nguồn vốn 3.164 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 161 hộ. Dự án 4 đã đầu tư lộ giao thông nông thôn với tổng kinh phí 15.474 triệu đồng, tổng chiều dài trên 21 km.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, vùng có đông đồng bào dân tộc khmer được tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, các Dự án mô hình phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt, được triển khai kịp thời các chính sách thuộc Chương trình MTQG đến người dân, từ đó nhiều hộ dân tộc Khmer có công ăn việc làm thoát nghèo bên vững. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét, bộ mặt nông thôn ngày được đổi mới, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Từ đó tình hình an ninh, trật tự xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ các chương trình, chính sách đầu tư của Nhà nước, đời sống của đồng bào DTTS đã được nâng lên. (Trong ảnh: Bà con Khmer chuẩn bị lễ vật cúng Chôl Chnăm Thmây tại Salaten ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh Ảnh: Lê Hữu Lợi )
Từ các chương trình, chính sách đầu tư của Nhà nước, đời sống của đồng bào DTTS đã được nâng lên. (Trong ảnh: Bà con Khmer chuẩn bị lễ vật cúng Chôl Chnăm Thmây tại Salaten ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh Ảnh: Lê Hữu Lợi )

Trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện U Minh có khó khăn gì thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Liêm: Ngay từ đầu thực hiện Chương trình MTQG 1719, huyện có khó khăn nhất định, là do chưa có các văn bản, hướng dẫn, nên việc triển khai thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất, định mức vốn cho từng dự án, từng hộ gia đình… còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đến thời điểm này các cơ quan thẩm quyền đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để cho địa phương triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo được khả thi.

Hiện nay, U Minh đã và đang làm gì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Liêm: Để thực hiện giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2023 theo kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2025 Ủy ban nhân dân huyện U Minh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã, đẩy nhanh tiến độ giải ngân dứt điểm các nguồn vốn của Chương trình đến ngày 20/12/2023 để đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2023. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch vốn năm 2024 để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.