Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Khánh Hòa: Sẽ tổ chức phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng DTTS và miền núi

T.Hợp - 15:26, 08/03/2023

Bộ Công Thương vừa phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025; tổng kinh phí thực hiện Chương trình gần 3 tỷ đồng.

Du khách thích thú với những sản phẩm đặc trưng tại chợ phiên vùng cao. (Ảnh MH)
Du khách thích thú với những sản phẩm đặc trưng tại chợ phiên vùng cao. (Ảnh MH)

Bộ Công Thương vừa phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025; tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 3 tỷ đồng. Sở Công Thương Khánh Hòa nằm trong danh sách 9 Sở Công Thương tỉnh, thành phố trong cả nước được Bộ Công Thương phê duyệt thực hiện Chương trình. Theo đó, Sở Công Thương sẽ tổ chức phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng DTTS và miền núi năm 2023, với kinh phí thực hiện 314 triệu đồng.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai Chương trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt theo đúng nội dung, tiến độ, phù hợp với mục tiêu; bảo đảm không trùng lắp với các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác; sử dụng nguồn kinh phí được giao theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả...