Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Lâm Đồng: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho bí thư chi bộ, trưởng thôn

Uyển Nhi - 10:05, 08/11/2023

Sáng 8/11, tại TP. Bảo Lộc, Học viện Dân tộc đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các học viên là Bí thư chi bộ, trưởng thôn thuộc đối tượng 4 không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Thời gian diễn ra lớp học trong 5 ngày từ ngày 7/11 đến 12/11.

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các học viên là Bí thư chi bộ, trưởng thôn thuộc đối tượng 4 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các học viên là Bí thư chi bộ, trưởng thôn thuộc đối tượng 4 không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc có 80 học viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn thuộc đối tượng 4 không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị các nội dung tổng quan về các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. 

Bên cạnh đó, các kiến thức pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh và công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi cũng được truyền đạt.

Cũng tại lớp bồi dưỡng, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh sẽ thông tin cho học viên về thực tiễn đời sống đồng bào các DTTS cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và cả nước.

 Lâm Đồng hướng đến xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS
Lâm Đồng hướng đến xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các học viên, giúp các học viên hiểu rõ và nắm chắc tình hình, công tác dân tộc tại địa phương; rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc của ngành và địa phương.

Từ đó có thể áp dụng vào thực tế để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS; tổ chức thực hiện chính sách, nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống kinh tế, chính trị, xã hội ở vùng DTTS giúp nâng cao hiệu quả công tác dân tộc mà còn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển ổn định và bền vững cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

 Thời gian diễn ra lớp học từ ngày 7/11 đến 12/11/2023.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.