Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín ở Ngọc Lặc - Những "cánh chim đầu đàn" góp sức xây dựng bản làng

Quỳnh Trâm - 06:35, 26/02/2024

Ngọc Lặc là huyện miền núi ở phía Tây tỉnh Thanh Hoá. Do trình độ dân trí vùng đồng bào DTTS không đồng đều nên việc tổ chức đưa các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, cũng như tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia các phong trào phát động ở cơ sở, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, là rất quan trọng...Và Người có uy tín trên địa bàn là một trong những lực lượng quan trọng góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành "sứ mệnh" này...

Vai trò quan trọng trong công tác xã hội

Đánh giá từ thực tiễn có thể khẳng định, nguồn lực các chương trình dự án, chính sách dân tộc, cùng với sự đồng lòng quyết tâm của chính quyền, Nhân dân trong xây dựng phát triển địa phương, đến nay diện mạo các xã vùng cao của huyện Ngọc Lặc đã có những chuyển biến tích cực; đời sống của Nhân dân cũng đã từng bước được cải thiện.

Diện mạo các xã vùng cao của huyện Ngọc Lặc đã có những chuyển biến tích cực; đời sống của Nhân dân cũng đã từng bước được cải thiện.
Diện mạo các xã vùng cao của huyện Ngọc Lặc đã có những chuyển biến tích cực; đời sống của Nhân dân cũng đã từng bước được cải thiện.

Để có được sự chuyển biến này, không thể thiếu vai trò của những Người có uy tín. Họ là những nhân tố quan trọng nhiệt tình tham gia công tác xã hội; là thành viên tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, có cơ hội được nắm bắt nhanh nhất về các chương trình, dự án chính sách dân tộc, các phong trào phát động ở cơ sở. Người có uy tín còn có lợi thể hiểu rõ về tình hình địa phương, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết: Toàn huyện Ngọc Lặc có 179 Người có uy tín. Đây là lực lượng "nòng cốt" đi đầu trong việc tiếp nhận thông tin, truyền đạt ý kiến và nhu cầu của cộng đồng đến các các cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý; Đồng thời, tuyên truyền các chính sách và dự án từ cấp trên xuống cộng đồng một cách hiệu quả. Họ còn là lực lượng đi đầu làm gương và hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương...

"Lý do mà người dân tin tưởng và tôn trọng Người có uy tín là, khi triển khai chủ trương, hay thực hiện phong trào phát động nào do chính quyền phát động, triển khai, Người uy tín luôn tiên phong thực hiện trước nên người dân rất tin tưởng nghe và làm theo. Họ được người dân xem trọng, ví là những cánh chim đầu đàn góp sức xây dưng bản làng", Phó Chủ tịch Phạm Văn Đạt chia sẻ thêm.

Bà Phạm Thị Tẳng, Người có uy tín ở làng Lỏ, xã Cao Ngọc là một ví dụ. Ở địa phương, bao năm qua, bà Tẳng được nhìn nhận là người có công lớn trong việc bảo tồn nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường. Bà Tẳng chia sẻ: nhận thấy nhiều nét đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc đang bị mai một, trong đó có trò diễn hội Pồn Pông dân tộc Mường, nên trong suốt nhiều năm qua, bà Phạm Thị Tắng đã nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu và góp phần phục dựng lại trò diễn hội Pồn Pông. Nhờ đó mà năm 2017, trò diễn Pồn Pông được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Nghệ nhân Nhân dân Phạm Thị Tắng vẫn luôn miệt mài trong việc truyền dạy các nghi lễ, điệu múa, bài xường... để trò diễn Pồn Pông hòa vào đời sống cộng đồng
Nghệ nhân Nhân dân Phạm Thị Tắng vẫn luôn miệt mài trong việc truyền dạy các nghi lễ, điệu múa, bài xường... để trò diễn Pồn Pông được lưu giữ trong cộng đồng

Giờ đây, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu bà Phạm Thị Tắng vẫn luôn miệt mài trong việc truyền dạy các nghi lễ, điệu múa, bài xường... để trò diễn Pồn Pông hòa vào đời sống cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

 "Trong xã, ngoài xã bà cũng dạy. Bà mừng vì cũng đã có nhiều người cũng biết diễn Pồn Pông, nhưng để khai thác hết thì nó nhiều trò diễn lắm, mới sưu tầm được 70-80%. Vì vậy, bà sẽ tiếp tục dạy nữa, dạy đến khi nào hết hơi thở mới thôi", bà Tắng nói.

Phát huy vai trò Người có uy tín tham gia các chương trình MTQG

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhiều Người có uy tín là tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng NTM, đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, huy động được nhiều nguồn lực trong Nhân dân, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để xây dựng nhà văn hóa; tu sửa trường học; khai hoang, cải tạo ruộng đất, phát triển trang trại sản xuất, kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả kinh tế cao... ; như ông Lê Văn Quân, thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, là một ví dụ.

Sau khi xã đã đạt chuẩn xây dựng NTM, bằng uy tín của mình, ông Quân đã tiếp tục vận động người dân góp tiền của, sức lao động để duy trì và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao như: đổ bê tông thêm 1,3km, làm mương thoát nước 1.270 mét, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá, trồng hoa 2 bên đường trên các tuyến đường liên thôn...tất cả các công trình đều bằng nguồn vốn của Nhân dân đóng góp.

Ngoài ra, cá nhân ông đứng ra vận động con em đi làm ăn xa, con em thành đạt ủng hộ được 32 ghế đá, 25 bồn hoa cây cảnh, ủng hộ xây dựng 1 cổng chào, vận động người dân hiến cây, hiến đất mở rộng đường giao thông, hàng tháng tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm 2 lần/ tháng...

Bà Phạm Thị Dần, 71 tuổi, người dân tộc Mường, ở thôn Thanh Sơn, xã Ngọc Sơn- người nhiều lần hiến đất cho NTM chia sẻ: Qua tuyên truyền, vận động của Người có uy tín cùng với cán bộ địa phương và các tổ chức trong xã, tôi nhận thấy việc làm đường giúp bà con đi lại thuận lợi và góp phần xây dựng thành công NTM, là rất cần thiết nên gia đình  đã hiến 310m2 đất, trong đó gồm 100m2 mặt tiền, tự lùi tường rào gần 3m, chặt bỏ cây cối mà không nhận tiền đền bù.

Bà Phạm Thị Dần, 71 tuổi, người dân tộc Mường, ở thôn Thanh Sơn, Ngọc Sơn, Ngọc Lặc nhiều lần hiến đất cho NTM (Ảnh: MH).
Bà Phạm Thị Dần, 71 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Thanh Sơn, Ngọc Sơn, Ngọc Lặc nhiều lần hiến đất xây dựng NTM (Ảnh: MH).

Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết: Để động viên Người có uy tín phát huy vai trò, huyện luôn quan tâm triển khai kịp thời các chính sách cho Người có uy tín, tạo điều kiện phát huy vai trò của mình trong các hoạt động tuyên truyền, vận động người thân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, như: cung cấp thông tin thường xuyên cho Người có uy tín, tổ chức các hội nghị tập huấn; tổ chức hội nghị biểu dương kịp thời Người có uy tín có thành tích xuất sắc; quan tâm thăm hỏi Người uy tín trong các dịp lễ, tết; Người uy tín bị ốm đau...

Hiện nay, huyện Ngọc Lặc đang tập trung thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS&MN. Trong đó, trọng tâm là chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng NTM. "Theo đó, huyện sẽ tiếp tục tranh thủ, phát huy vai trò của đội ngũ những Người có uy tín làm cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, chất lượng nhất ", ông Đạt chia sẻ.