Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Người có uy tín tỉnh Bắc Giang đi học tập kinh nghiệm

Mạnh Cường - 10:36, 22/05/2024

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức đưa 75 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Đoàn do ông Trương Văn Bảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Đoàn thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Đoàn thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trong 5 ngày thăm quan, học tập kinh nghiệm, Đoàn đã đến thăm Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; thăm quê Ngoại của Bác tại làng Hoàng Trù, quê nội tại Làng Sen. Tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn được nghe Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân thông tin kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, chính sách đối với Người có uy tín, các mô hình phát triển kinh tế... Đồng thời, thăm quan mô hình du lịch sinh thái Bản Mạ, huyện Thường Xuân, thăm Khu di tích lịch sử Lam Kinh tại huyện Thọ Xuân.

Theo Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm tạo điều kiện cho đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang được giao lưu, tìm hiểu, nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện chính sách dân tộc; các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách và phát huy vai trò Người có uy tín tại cơ sở... Từ đó, áp dụng và thực hiện có hiệu quả công tác vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.