Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Phát huy vai trò Người có uy tín tại vùng đồng bào DTTS Quảng Bình

Ngọc Ánh - 21:25, 14/05/2024

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1265/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS tại Quảng Bình.

nghệ nhân là người Bru – Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tái hiện Lễ hội Trỉa lúa. (Ảnh minh họa)
Nghệ nhân và đồng bào người Bru – Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tái hiện Lễ hội Trỉa lúa. (Ảnh minh họa)

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tham gia lớp tập huấn gồm có 60 học viên là nghệ nhân, già làng, trưởngthôn, bản, Người có uy tín, cán bộ, công chức văn hóa cấp xã đang sinh sốngtrên địa bàn vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình. Các học viên sẽ được các nhàquản lý, chuyên gia, các nghệ nhân, Người có uy tín cung cấp, phổ biến nhữngkiến thức cơ bản về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về văn hóa và gia đình liên quan đến lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Các học viên sẽ được cung cấp, phổ biến 4 chuyên đề với những kiến thứccơ bản về: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới; Bảo tồnvăn hóa truyền thống các DTTS trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao chất lượng,hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; côngtác quản lý nhà nước về gia đình và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện côngtác gia đình ở cơ sở, bình đẳng giới; Thực trạng phát triển văn hóa du lịchcộng đồng, định hướng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng trong thời gian tới,phát huy vai trò của cán bộ công chức văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởngthôn, bản và Người có uy tín trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóatruyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu sẽ có thêm những kiến thức, giải phápcụ thể để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, pháthuy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào DTTS. Cáchthức triển khai công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng bào DTTS và miềnnúi. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở làng, thôn, bản gắn với xây dựngnông thôn mới, tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, pháttriển bền vững.