Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Làm Chay ở Long An

Hồng Phúc - 22:09, 06/02/2023

Trong hai ngày 5 và 6/2 (tức ngày 15 và 16 tháng Giêng), tỉnh Long An tổ chức Lễ hội Làm Chay tại Đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, với nhiều hoạt động phong phú.

Múa lân tại Lễ hội Làm Chay
Múa lân tại Lễ hội Làm Chay

Lễ hội Làm Chay là lễ hội truyền thống của người dân địa phương nhằm cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Lễ hội thể hiện sự hòa hợp dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống và bản sắc địa phương, tinh thần "uống nước nhớ nguồn" đối với các bậc tiền nhân có công mở cõi, khai cơ lập nghiệp, các Anh hùng, nghĩa sĩ, Liệt sĩ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Tiêu biểu là Anh hùng Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự.

Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội, ngoài các nghi lễ cúng tế truyền thống, phần hội đã diễn ra các trò chơi dân gian, múa lân, hát bội, bắt vịt... Hầu hết hoạt động của Lễ hội Làm Chay  đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo không khí sôi nổi.

Hoạt động xô giàn, đốt Ông Tiêu vào lúc 24 giờ tối 6/2 (16 tháng Giêng) là chương trình quan trọng, mong những điều may mắn, thuận lợi trong năm mới và cũng là phần kết thúc Lễ hội Làm Chay 2023.

Tin cùng chuyên mục
Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Thời gian qua, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa các dân tộc đã được bảo tồn, phát huy và nâng tầm, trong đó có di sản Then của người Tày, Nùng, Thái. Ghi nhận từ Lạng Sơn