Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Phú Yên: Còn nhiều vướng mắc trong giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719

T.Nhân - 05:00, 02/12/2023

Phú Yên có 3 huyện được thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Tỉnh được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, việc giải ngân vốn chưa cao.

Việc giải ngân chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình thuộc Chương trình MTQG 1719 ở Phú Yên
Việc giải ngân chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình thuộc Chương trình MTQG 1719 ở Phú Yên

Theo Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên, năm 2022, tổng ngân sách thực hiện Chương trình 1719 của tỉnh hơn 108,7 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 105,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 3,1 tỷ đồng. Năm 2023, tổng ngân sách thực hiện Chương trình hơn 225,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 205,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương 20 tỷ đồng.

Việc triển khai Chương trình 1719 còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, công tác xây dựng, ban hành cơ chế chính sách của một số bộ, ngành Trung ương chưa hoàn thiện; tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 của tỉnh chưa kịp thời.

Nguồn vốn sự nghiệp đã phân bổ nhưng khi triển khai chưa phù hợp với văn bản hướng dẫn của Trung ương, cũng như tình hình thực tế của địa phương. Một số địa phương chưa phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023...

Hiện nay, một số Dự án, Tiểu dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khiến cho tiến độ thực hiện bị chậm, không thể giải ngân vốn theo kế hoạch, chỉ đạt 17% kế hoạch vốn giao giai đoạn 2022 - 2023. Do vậy, các vướng mắc cần sớm được giải quyết, để chương trình có ý nghĩa này đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống cho người dân miền núi.
Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.