Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Thừa Thiên Huế: Ban hành các Nghị quyết thuộc Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 09:00, 02/06/2023

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết Quy định định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719); Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG 1719 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương trình MTQG được kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ khó khăn cho vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh minh họa)
Chương trình MTQG được kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ khó khăn cho vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ ở các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi, tìm hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện Chương trình.

 Các hội nghị xác định các chỉ số giám sát đánh giá thực hiện Chương trình, phục vụ công tác thống kê các chỉ số của cấp huyện và cấp tỉnh, giúp quá trình giám sát, đánh giá sát với thực tế, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ đó, có những giải pháp tác động vào các dự án có liên quan từ nguồn lực Chương trình MTQG 1719 nhằm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra theo Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).