Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024

T.Hợp - 14:05, 23/04/2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.

Giao lưu nghệ thuật hai nước Việt Nam - Campuchia. Ảnh minh họa
Giao lưu nghệ thuật hai nước Việt Nam - Campuchia. Ảnh minh họa

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024 nhằm quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới công chúng Campuchia, qua đó giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.  

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật để góp phần tích cực tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữunghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2024 tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Banteay Meanchey.

Các hoạt động chính bao gồm: Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh; Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Banteay Meanchey; Kết hợp tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Triển khai công tác truyền thông về các hoạt động trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia...

Các hoạt động tại Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024 sẽ được tổ chức trang trọng, thể hiện quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giới thiệu được tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa tính truyền thống và đương đại, giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tại Campuchia. Ngoài ra, các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tiễn.