Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Trà Vinh: Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS

Nguyệt Anh - 08:14, 30/11/2023

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND các huyện, thành phố tổ chức 10 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2023. Tham dự có 1.600 đại biểu là cán bộ lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, ấp; Trưởng ban nhân dân ấp, khóm, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS; doanh nghiệp, HTX, cán bộ làm công tác vận động trong vùng đồng bào DTTS.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh BDT)
Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh BDT)

Đây là một trong những nội dung của của Tiểu dự án 1, Dự án 10 “Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò Người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS” thuộc Chương trình MTQG 1719 năm 2023 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tại các Hội nghị, đại biểu được thông tin các nội dung liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc được đầu tư trong vùng đồng bào DTTS, Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào DTTS do ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo. Những “Vấn đề lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch” do bà Dương Mỹ Pha, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo.

Qua các Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2023 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã được báo cáo viên thông tin những nội dung quan trọng liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Các đại biểu cũng thảo luận sôi nổi xoay quanh việc thực hiện chính sách dân tộc, vấn đề về dân tộc, tôn giáo, qua đó được báo cáo viên giải trình rõ ràng, cụ thể.

Quang cảnh Hội nghị tại huyện Châu Thành
Quang cảnh Hội nghị tại huyện Châu Thành

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh mong rằng, sau Hội nghị, các đại biểu tiếp tục chia sẻ rộng rãi thông tin đã được tập huấn, đồng thời tích cực vận động đồng bào DTTS chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.