Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát huy giá trị di tích

T.Nhân - 08:33, 12/05/2024

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đồng thời kiến nghị, hỗ trợ kinh phí để thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo UBND tỉnh Bình Định, trong tổng số 146 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, hầu hết đều có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động tại di tích bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập (Bảo tàng Quang Trung, Bảo tàng tỉnh), Ban quản lý di tích kiêm nhiệm (UBND xã, phường, thị trấn), người đại diện cơ sở tôn giáo và người đại diện cơ sở tín ngưỡng quản lý, sử dụng.

Hầu hết các di tích tại tỉnh Bình Định có nguồn thu công đức rất ít, không đủ để đảm bảo cho các hoạt động chi thường xuyên trong năm
Hầu hết các di tích tại tỉnh Bình Định có nguồn thu công đức rất ít, không đủ để đảm bảo cho các hoạt động chi thường xuyên trong năm

Năm 2023, tổng số tiền thu công đức, tài trợ tại các di tích trên địa tỉnh Bình Định hơn 4,1 tỉ đồng; không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật (trừ vàng, bạc, kim khí quý, đá quý), công trình xây dựng và tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo.

Trong khi đó, tổng số chi cho số tiền quản lý trên gần 2,43 tỉ đồng. Cụ thể, chi hoạt động quản lý là 409,6 triệu đồng; chi hoạt động lễ hội là 655,4 triệu đồng; chi tu bổ, tôn tạo di tích là 575 triệu đồng; chi hoạt động từ thiện, nhân đạo là 21 triệu đồng. Bên cạnh đó, các khoản chi khác như: tuyên truyền, quảng bá về lễ hội, di tích; bảo đảm an ninh trật tự, y tế, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; cải tạo, nâng cấp các công trình phụ trợ gồm nhà vệ sinh, đường nội bộ, đường điện, cấp thoát nước, bãi đỗ xe… là 767,2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho hay: Qua kiểm tra nguồn thu công đức chủ yếu tập trung tại di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (nằm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung). Các di tích khác thì nguồn thu công đức rất ít, không đủ để đảm bảo cho các hoạt động chi thường xuyên trong năm. Từ kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Sự kết hợp độc đáo giữa hai tinh hoa Việt “Sâm và hương dược liệu”

Sự kết hợp độc đáo giữa hai tinh hoa Việt “Sâm và hương dược liệu”

Văn hóa trà như dòng chảy xuyên suốt từ ngàn xưa đến nay và gắn liền với cuộc sống người Việt. Văn hóa trà Việt chính là đại diện sống động nhất về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Có thể nói, đối với người Việt, trà là Quốc ẩm. Trong khi đó, sâm Ngọc Linh được xem là Quốc bảo. Sự kết hợp tài tình giữa hai tinh hoa này tạo nên bản giao hưởng của hương, sắc, vị, dược.