Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hòa Bình: Triển khai công tác phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường

Nguyệt Anh - 17:05, 31/05/2022

UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể để bảo vệ khẩn cấp.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, về tiến độ triển khai công tác phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESSCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể để bảo vệ khẩn cấp, đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản gửi các tỉnh, thành phố tham gia hồ sơ đề nghị phối hợp triển khai kế hoạch lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Viện Âm nhạc tiến hành khảo sát và tổ chức tọa đàm, trao đổi xác định các đối tượng di sản của hồ sơ và cách thức triển khai các công việc phục vụ cho hồ sơ; xây dựng dự toán chi tiết, kế hoạch để lựa chọn nhà thầu, gói thầu xây dựng hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh. 

Về công tác phối hợp và thực hiện của các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Đắk Lắk, hiện nay đã tổ chức kiểm kê di sản văn hóa Mo Mường tại địa phương để tổng hợp, báo cáo; tuyên truyền, phổ biến về di sản văn hóa Mo Mường để nâng cao nhận thức của cộng đồng người Mường và nhân dân trên địa bàn về giá trị di sản văn hóa Mo Mường; khảo sát thực địa, cung cấp thông tin về số lượng người Mường hiện đang cư trú tại các thôn/buôn và giới thiệu một số người Mường có kiến thức am hiểu về Mo Mường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung công việc mà từng địa phương đảm nhiệm; tiến độ cũng như các bước tiếp theo trong xây dựng hồ sơ; việc lựa chọn đối tượng di sản trong hồ sơ Mo Mường; bố trí kinh phí cho lập hồ sơ… Đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bên liên quan tiếp thu, hoàn thiện theo những hướng dẫn của đơn vị tư vấn. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo cũng như tư vấn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương để hoàn thiện hồ sơ theo đúng lộ trình. Lãnh đạo 6 tỉnh đang phối hợp làm hồ sơ chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di sản Mo Mường để nâng cao nhận thức cộng động người Mường và nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố biết về giá trị của di sản văn hóa Mo Mường.

Tin cùng chuyên mục
Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Thời gian qua, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa các dân tộc đã được bảo tồn, phát huy và nâng tầm, trong đó có di sản Then của người Tày, Nùng, Thái. Ghi nhận từ Lạng Sơn