Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Ninh Bình: Nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững

T.Hợp - 10:35, 06/11/2023

Công tác giảm nghèo được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, hỗ trợ nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trọng tâm như hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng…

Hỗ trợ nhà cho người nghèo ở Ninh Bình giúp người dân ổn định cuộc sống
Hỗ trợ nhà cho người nghèo ở Ninh Bình giúp người dân ổn định cuộc sống


Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế xã hội, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững. Công tác nghiên cứu ban hành chính sách có đặc thù riêng để hỗ trợ cho các đối tượng được tỉnh quan tâm như nhóm hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo bảo trợ xã hội về cộng đồng, nhóm hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hàng năm lên tới trên 50 tỷ đồng.

Ninh Bình: Nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững 1

Trong 2024, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng vào các mô hình giảm nghèo như mô hình đa dạng hóa sinh kế cho các đối tượng hộ nghèo được tham gia vào các mô hình giảm nghèo, các mô hình hỗ trợ về đa dạng hóa sinh kế, mô hình cải thiện dinh dưỡng, tham gia vào các hoạt động vay vốn cho người nghèo, tuyên truyền các chính sách cho người nghèo để người nghèo được tiếp cận thông tin một cách tốt nhất.

Với những chính sách thiết thực, ý nghĩa của tỉnh cùng với sự nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo của các địa phương đến hết năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,86% giảm 0,5%, hộ cận nghèo còn 2,27% giảm 0,54% so với năm 2022.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.