Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Quảng Ngãi: Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 năm 2024

T.Nhân - 14:47, 07/12/2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi Tờ trình số 194/TTr-UBND đến HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG 1719 (Ảnh minh hoạ)
Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG 1719. (Ảnh minh hoạ)

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý đã giao để thực hiện Chương trình là 1.216,3 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương là 1.105,6 tỷ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng với 110,6 tỷ đồng. Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2023 là 553,1 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương là 500,8 tỷ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng là 52,3 tỷ đồng.

Về phương án phân bổ đầu tư công năm 2024, cơ quan chủ trì quản lý chương trình đã xây dựng phương án phân bổ vốn cho các dự án, tiểu dự án, nội dung theo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của Chương trình. Tuy nhiên, trong phương án phân bổ vốn có một số nội dung chưa đủ điều kiện giao vốn, nên chưa thể phân bổ vốn chính thức trong đợt này.

Tổng vốn đầu tư công mà tỉnh Quảng Ngãi dự kiến thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2024 là 328 tỷ đồng, gồm 298,3 tỷ đồng ngân sách trung ương và 30,1 tỷ đồng ngân sách tỉnh đối ứng. Trong đó, giao chi tiết kế hoạch vốn đợt này là 323,6 tỷ đồng; còn lại phân khai sau là 4,88 tỷ đồng.

Phương án phân bổ chi tiết bao gồm, Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, sinh hoạt” với tổng kế hoạch, vốn dự kiến giao là 55,2 tỷ đồng.

Dự án 2 “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” với tổng vốn là 45 tỷ đồng. Dự án 3 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị" (Tiểu dự án 2 -nội dung 2) với tổng vốn dự kiến giao là 25,4 tỷ đồng.

Dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc (Tiểu dự án 1) với tổng vốn 144,3 tỷ đồng.

Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” (Tiểu dự án 1) với tổng vốn là 27,8 tỷ đồng.

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” với tổng vốn dự kiến giao là 4,2 tỷ đồng.

Dự án 10 “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình” (Tiểu dự án 2) với vốn dự kiến là 21,2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.