Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

T.Nhân - 19:27, 01/03/2024

Theo Kế hoạch Xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM và có thêm 5 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Qua rà soát, đến nay Tp. Quảng Ngãi đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thị xã Đức Phổ đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2024; huyện Mộ Đức còn 5/9 tiêu chí chưa đạt; huyện Bình Sơn còn 7/9 tiêu chí chưa đạt; huyện Sơn Tịnh còn 5/9 tiêu chí chưa đạt. Riêng huyện Nghĩa Hành, theo kế hoạch sẽ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025, đến nay có 3/9 tiêu chí đạt, còn lại 6/9 tiêu chí chưa đạt.

Tỉnh Quảng Ngãi hấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM
Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM

Đến nay, hầu hết các xã đồng bằng của tỉnh đã về đích NTM, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 có thêm 31 xã đạt chuẩn NTM. Cuối năm 2023 có thêm 5 xã được công nhận; 26 xã còn lại, có điều kiện kinh tế khó khăn, địa hình rộng, dân cư thưa, cơ sở hạ tầng xã hội còn nhiều hạn chế… phần lớn các xã này hiện còn nhiều tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, thu nhập, nghèo đa chiều, cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục…

Về xây dựng NTM nâng cao, đến nay có 5/53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Qua rà soát của các địa phương, còn một số tiêu chí ít có xã đạt như: Tiêu chí giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn…

Đối với xây dựng NTM khu vực miền núi, trong thời gian qua, mặc dù có sự nỗ lực rất lớn của các địa phương, tuy nhiên một số chỉ tiêu khó thực hiện, nhất là các tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ nghèo đa chiều và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi… đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là Chương trình lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nông thôn. Vì vậy, địa phương nào làm tốt Chương trình thì kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn phát triển, đời sống người dân ở địa phương đó sẽ được cải thiện.

“Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến huyện, xã; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành của tỉnh; thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG các cấp; tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Quyết tâm đạt được mục tiêu đến năm 2025, có tối thiểu 80% số xã đạt chuẩn NTM”, ông Minh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Vinamilk tiếp tục có nhà máy trung hòa Carbon, thêm "mảnh ghép xanh" cho tiến trình Net Zero

Vinamilk tiếp tục có nhà máy trung hòa Carbon, thêm "mảnh ghép xanh" cho tiến trình Net Zero

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Như vậy, Vinamilk đang sở hữu tới 3 đơn vị (gồm 2 nhà máy và 1 trang trại) đạt chứng nhận về trung hòa Carbon, cho thấy những bước tiến quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.