Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Quảng Ngãi: Triển khai thi công nhiều công trình vùng đồng bào DTTS và miền núi

T.Nhân - 18:02, 02/11/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2021 - 2023, tính đến tháng 10/2023, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện 43 công trình thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Một công trình nước sinh hoạt được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Một công trình nước sinh hoạt được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cụ thể, huyện Sơn Tây thực hiện đầu tư xây dựng mới 25 công trình (15 công trình đường giao thông, 4 công trình đập thủy lợi, 1 công trình điện thắp sáng, 5 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng); duy tu bảo dưỡng 5 công trình nước sinh hoạt, giáo dục. Huyện Minh Long đầu tư xây dựng 11 công trình (6 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 công trình nghĩa trang nhân dân, 4 đường giao thông). Huyện Nghĩa Hành đầu tư xây dựng mới 1 công trình và 1 công trình duy tu, bảo dưỡng. Hiện nay, hầu hết các công trình đã thi công hoàn thành, một số công trình được bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với các công trình trong năm 2023, UBND các huyện và UBND các xã đang tiếp tục thực hiện các thủ tục giao vốn chuẩn bị đầu tư. Riêng nội dung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Sơn Tây đã thực hiện sửa chữa chợ trung tâm huyện (xã Sơn Dung). Hiện nay, các hạng mục sửa chữa cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Theo nhu cầu đầu tư của các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2021  - 2025, có 8 danh mục xây dựng chợ, trong đó, có 6 danh mục chợ xây mới và 2 danh mục chợ nâng cấp, sửa chữa. Cụ thể, huyện Sơn Tây có 5 chợ xây mới và 1 chợ nâng cấp, sửa chữa; huyện Minh Long có 1 chợ xây mới và 1 chợ nâng cấp, sửa chữa.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.