Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai

Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai - 18:20, 22/04/2021

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn ý thức được vị trí, vai trò của mình, không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nói chung và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng. Trong đó, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang góp phần không nhỏ đưa tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển vùng Tây Bắc.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nông Đức Ngọc với bà con Nhân dân xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai
Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nông Đức Ngọc thăm hỏi bà con Nhân dân xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai

Thực tế đã cho thấy, những Người có uy tín trong cộng đồng các DTTS không chỉ được ví như những nhịp cầu nối quan trọng, giúp gắn kết ý Đảng và lòng dân, mà họ còn như những cánh chim đầu đàn dẫn dắt mọi người dân trong thôn bản luôn vững tin đi theo Đảng, Nhà nước, tích cực ủng hộ và góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM)…

Bằng uy tín của mình, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đã đi đầu trong việc vận động, tuyên truyền đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM. Tích cực giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, từng dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu là Người uy tín ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Điển hình như, ông Thào Văn Chu Người có uy tín thôn Pha Long 2, xã Pha Long, huyện Mường Khương, đã vận động người dân trong thôn đóng góp trên 100 triệu đồng tiền mặt xây dựng NTM. Gia đình ông cũng hiến 1.500 m2 đất nương để làm đường giao thông liên thôn, 58m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Hay như bà Hoàng Thị Chắp, dân tộc Giáy, là Người có uy tín thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, TP. Lào Cai. Với mô hình sản xuất kinh doanh cá thịt và cá giống, hàng năm cơ sở của bà đã cung cấp hàng triệu con cá giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh với doanh thu 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 5 - 6 lao động tại chỗ, 40 - 50 lao động thời vụ với mức lương từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng…

Trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa các DTTS, nhiều năm nay, ông Hoàng Sín Hòa, Người có uy tín thôn Pạc Ngam, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương miệt mài với việc bảo tồn làn điệu dân ca Nùng Dín. Với tâm huyết của mình, ông Hòa đã mở nhiều lớp dạy hát dân ca Nùng Dín cho học sinh các Trường phổ thông DTBT, cán bộ Hội phụ nữ xã. Cùng với đó, ông đã tổ chức thi “Sáng tác lời mới” về dân ca Nùng Dín thu hút được 159 lượt người tham gia, quay 13 bộ phim, clip về những nét đẹp văn hóa của địa phương.

Hay như bà Triệu Kim Phúc thôn Làng Ẻn xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng đã cùng các đoàn thể trong thôn, mời thầy mo, thầy cúng trong cộng đồng dân tộc Dao tại thôn, xã bàn bạc cam kết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc ma, việc cưới cho phù hợp với đời sống văn hóa và xây dựng mô hình thôn bản văn hóa kiểu mẫu…

Nhờ có vai trò của Người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc văn hóa nên nhiều lễ hội truyền thống được bảo tồn, pháu huy
Nhờ có vai trò của Người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc văn hóa nên nhiều lễ hội truyền thống của các dân tộc ở Lào Cai được bảo tồn, phát huy

Bên cạnh đó, trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, với vai trò và uy tín của mình, đội ngũ Người có uy tín đã giúp các ngành chức năng triển khai nhiều nhiệm vụ trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội như: Vận động quần chúng tham gia xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát hiện, tố giác tội phạm; tham gia tổ hòa giải; trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật, không di cư tự do, chống tuyên truyền đạo trái pháp luật...

Giai đoạn 2018 - 2021, tỉnh Lào Cai có 277 lượt Người có uy tín (trong tổng số gần 1.130 người có uy tín toàn tỉnh) có thành tích tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng. Trong đó, 01 Người có uy tín được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 60 Người có uy tín được Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 18 Người có uy tín được UBND tỉnh tặng thư khen... Với những thành tích đã đạt được, có thể khẳng định những việc làm của đội ngũ Người có uy tín đã góp phần to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai; xứng đáng là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương.

Để tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có uy tín. 

Đồng thời, việc tổ chức bình chọn, xét công nhận Người có uy tín cần được thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm đúng tiêu chí, tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giữa các dân tộc. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, tăng cường cung cấp thông tin cần thiết cho Người có uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.