Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai: Quan tâm chăm lo đội ngũ Người có uy tín

Minh Thu - 09:57, 05/01/2023

Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo điều hành kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, sự nỗ lực của cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà Người có uy tín xã Đắk Lua, huyện Tân Phú (tháng 12/2022)
Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà Người có uy tín xã Đắk Lua, huyện Tân Phú (tháng 12/2022)

Đặc biệt, thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS: Ban Dân tộc phối hợp với UBND các huyện, Tp. Biên Hòa tổ chức gặp mặt và tặng quà cho 206 Người có uy tín Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần với tổng giá trị 103 triệu đồng; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho hơn 200 Người có uy tín; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần Người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện chế độ cung cấp thông tin, cấp Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Đồng Nai cho 206 Người có uy tín theo quy định; tổ chức 2 đoàn cho 50 đại biểu Người có uy tín đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Theo đó, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng.

Tin cùng chuyên mục
Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định hiện có nhiều già làng, Người có uy tín đã và đang làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở. Họ được xem là những người “cầm cân, nảy mực”, giúp hoá giải những mâu thuẫn trong thôn làng, dòng tộc, được bà con tin tưởng.