Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Trà Vinh: Phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Tiểu Cần

L.Minh - 17:10, 06/11/2023

Sáng 6/11, tại thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2023.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh Kiên Ninh thông tin chuyên đề “Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào DTTS Việt - Khmer” đến đại biểu
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh Kiên Ninh thông tin chuyên đề “Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào DTTS Việt - Khmer” đến đại biểu

Tham dự hội nghị có: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh Kiên Ninh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh Dương Mỹ Pha; Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Tiểu Cần Thạch Ngọc Khai; cùng 160 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, đoàn thể ở các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS; Trưởng Ban Nhân dân các ấp, khóm và Người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng DTTS trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề: Vấn đề lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta; Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào DTTS Việt - Khmer với các nội dung: Chính sách pháp luật về công tác dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo, lao động, y tế và văn hóa; một số chính sách ổn định dân cư tự do; pháp luật về bầu cử, về chuẩn nghèo đa chiều; một số văn bản, chính sách dân tộc hiện hành.

Một phiên tòa giả định, được tổ chức tại thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS tại địa phương
Một phiên tòa giả định, được tổ chức tại thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS tại địa phương

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở; Trưởng Ban Nhân dân các ấp, khóm và Người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng DTTS trên địa bàn huyện, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật Nhà nước; tích cực tham mưu, tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.